Povijest tečaja

Krajem drugog svjetskog rata Međunarodna Monetarna Banka (MMF) i Svjetska Banka (WB) osnivaju Bretton Woods Sistem.

Krediti

    Kredit (engl. credit, njem. Guthaben, Kredit, lat. creditum) predstavlja dogovor u kojem se ustupa određena svota novčanih sredstava od strane financijske organizacije (banke i sl.) kao kreditora (odnosno vjerovnika) nekoj osobi (dužniku ili zajmoprimcu), uz obavezu da mu ih ovaj vrati u određenom roku i da plati pripadajuću naknadu odnosno kamatu.

    Sam pojam kredita obuhvaća novčane bankovne kredite, dužničke vrijednosne papire – obveznice, blagajničke zapise i slično, pozajmljivanje imovine u bilo kojem obliku, komercijalne zapise... Zatim nenovčane kredite u obliku akcepata i slična kreditna pisma, stand-by sporazume, "otvorene račune", međusobne poslovne aranžmane poduzeća s prodajom robe, usluga i izvođenja radova uz odgođenu naplatu, potrošačke kredite i mnoge druge.
   

    Postoje različite podjele kredita ali najčešća je ona po namjeni kredita. Stoga kredite dijelimo na namjenske i nenamjenske kredite.

     Nenamjenski krediti su krediti kod kojih nije određena namjena korištenja sredstava. Tu spadaju gotovinski krediti. Podignuti gotovinski kredit u biti znači isplaćivanje sredstava na određeni račun, ali ne postoji nikakva obaveza njihovog korištenja u ugovorno određene svrhe.
 

    Namjenski krediti su krediti kod kojih je točno određena namjena korištenja sredstava. Dakle, korisnik kredita je obavezan koristiti kreditna sredstva za točno određenu namjenu. Tu spadaju: stambeni krediti, auto krediti, poljoprivredni krediti, potrošački krediti i drugi.

    Hipotekarni krediti su dugoročni krediti što ga banka i druge specijalizirane financijske ustanove odobravaju građanima i poduzećima na osnovi pokrića u nekretninama. Sigurnost vraćanja nije u bonitetu dužnika (bonitet dužnika je prosudba poslovnog morala i financijske sposobnosti pojedinca ili društva od strane kreditne agencije radi vraćanja podignutog kredita) već u vrijednosti nekretnine. Najjednostavnije rečeno, korisnik kredita podiže hipoteku na svoju imovinu i tom hipotekom jamči vraćanje kredita po ugovoru. Vrijednost hipoteke najčešće mora biti dvostruko veća od vrijednosti kredita.

    Lombardni kredit je kredit koji se odobrava zalogom neke vrijednosti poput novčanog depozita, dionica, obveznica, udjela u investicijskim fondovima, police životnog osiguranja i slično pri čemu korisnik kredita zadržava prava vlasništva nad dobrom koje daje u zalog. Kredit se odobrava u određenom postotku procijenjene vrijednosti zaloga, a kod odobravanja kredita ne utvrđuje se kreditna sposobnost klijenta jer je opisani zalog jedini instrument osiguranja vraćanja kredita.

    Krediti vezani uz tečaj - članak o riziku uzimanju kredita u eurima, švicarskim francima i kunama.Valute
EUR

HNB i dalje nastoji održati stabilan tečaj kune u odnosu na tečaj eura.

$USD

Tečaj dolara je porastao u odnosu na tečaj eura u posljednih nekoliko godina.

FrCHF

Švicarski franak je i dalje jak. Vraćanje kredita vezanih uz tečaj franka mnogima je (bio) velik problem.

KnHRK

Tečaj kune je tijekom višegodišnje ekonomske krize oslabio prema euru, dolaru i švicarskom franku.

Quo vadis?
Valutni konverteri