Tečaj

Tečaj neke valute predstavlja odnos između jedinice jedne valute i iznosa druge valute u koju se ta valuta može promijeniti u određenom trenutku

Tečajna lista > Valute: Euro, Dolar, Franak > Tečaj eura, tečaj dolara, tečaj franka i tečaj kune


Mijenjanje i predviđanje tečaja

Tečaj se formira pod utjecajem ponude i potražnje na tržištu, te se definira u onoj točki gdje se potražnja i ponuda stranih sredstava plaćanja nalaze u ravnoteži. Devizni tečaj raste kada se poveća ponuda ili smanji potražnja stranih sredstava plaćanja, a opada u suprotnom slučaju. Postupak povećanja vrijednosti domaće valute u odnosu stranu naziva se aprecijacija, dok se postupak smanjena vrijednosti domaće valute u odnosu na stranu naziva deprecijacija. Oba pojma su reakcije koje se događaju specifično na deviznom tržištu. Deprecijacija stimulira povećanje izvoza, jer radi smanjena vrijednosti domaće valute više dobara se izvozi zbog povoljnije cijene. Aprecijacija, s druge strane, povećava cijenu izvoznih dobara što smanjuje izvoz, ali isto tako omogućuje povoljniju kupovinu stranih proizvoda što stimulira uvoz.

Monetarne vlasti neke države (u Hrvatskoj to je Hrvatska Narodna Banka) također imaju znamenite instrumente za utjecanje na tečaj; devalvacija i revalvacija su jedne od tih. Devalvacija predstavlja proces smanjenja službene valute neke zemlje u odnosu na valutu neke države ili zlata, dok revalvacija predstavlja povećanje službene valute. Devalvacija se uglavnom provodi samo onda kada je država na to primorana te donosi mnogo negativnih konotacija, dok revalvacija predstavlja jačanje domaće valute što je poželjno za jačanje nacionalne ekonomije.

U kratkom roku kretanje deviznog tečaja uglavnom ovisi o promjenama relativnih dohodaka, promjenama kamatnih stopama, političkim događanjima, spekulativnim razlozima i promjenama očekivanja, a dugoročno devizni tečaj ovisi o relativnim cijenama dobara.

Zbog mnogih poznatijih varijabli puno je lakše predvidjeti kretanje tečaja u kratkom roku nego u dugom roku, čije predviđanje često spada u čista nagađanja i lutriju.

Radi konstantnog mijenjanja tečaja i mnogo varijabli koje utječu na istog neizbježan je pojam tečajnog rizika. On predstavlja neizvjesnost vrijednosti domaće valute u odnosu na vrijednost strane valute radi promjene deviznog tečaja. Pod utjecajem raznih ekonomsko i političkih činilaca te neprestanih promjena potražnje i ponude za devizama, devizni tečaj podložan je učestalim fluktuacijama koje potom dovode do odstupanja stvarne vrijednosti jedne (ugovorene) valute i druge valute (u kojoj se vrši isplaćivanje). To predstavlja visok rizik jer promjena tečaja na taj način može realno smanjiti ili uvećati odnos vrijednosti dviju valuta, a samim time i iznos ugovorene veličine obveza ili potraživanja (npr. iznosa otplate kredita). Upravo zbog toga je učestala navika da prilikom zaključivanja ugovora o isplati osiguranja, kredita ili drugih oblika plaćanja, ugovorne strane dogovaraju i valutnu klauzulu kako bi se zaštitili od tečajnog rizika. Pri tom se vrlo često tečajni rizik prebacuje s banke na klijenta. Primjer su stambeni krediti vezani uz švicarski franak, pri čemu su poslijedice promjene tečaja preuzeli građani koji su uzeli takve kredite.

Povezani članak: Predviđanje tečaja najznačajnijih valutaValute
EUR

HNB i dalje nastoji održati stabilan tečaj kune u odnosu na tečaj eura.

$USD

Tečaj dolara je porastao u odnosu na tečaj eura u posljednih nekoliko godina.

FrCHF

Švicarski franak je i dalje jak. Vraćanje kredita vezanih uz tečaj franka mnogima je (bio) velik problem.

KnHRK

Tečaj kune je tijekom višegodišnje ekonomske krize oslabio prema euru, dolaru i švicarskom franku.

Valutni konverteri